Policy

Vägen till en bra produkt är lång

Vi hämtar vår råvara från fritt levande vilt i de norrländska fjällen och skogsmarkerna. Detta gör att varje produkt får sin egna unika historia innan den kommer till ditt kök.
Ren köps in av samebyar i Västerbotten och älg köps in från lokala jägare och jaktlag. Vi sätter alltid djurens välstånd i fokus, det är därför vi valt att jobba med just "fritt vilt".
Ett sk "fritt vilt" är ett djur som levt hela sitt liv helt fritt ute i naturen, ett djur som får leva efter dess naturliga beteende och naturliga bete.