Råvaror

Naturliga råvaror från Lapplands skafferi

De råvaror vi använder i vår produktion är hämtade från fjäll och skog i områdena kring Södra Lappland. Vi köper upp vilt direkt från de lokala samebyarna och jägarna som finns i trakterna. Det leder till produkter som verkligen kan kallas lokalproducerade. Det ger även en garanti på att viltet levt i sin naturliga miljö och följt sina nedärvda beteenden på det sätt som är optimalt för djuret.
Bär och svamp köps upp av privata plockare och företag, och i den mån vi hinner plockar vi gärna själva också.